www.juf-hannah.nl
werkbladen leerspelletjes onderwijs & ICT extraatjes contactdomino's

knijpkaarten

kwartet / triotet

ladderspel

loco's

memories
> Domino's

Het maken en gebruiken van de domino's is simpel. Op het eerste kaartje staat links het woord 'start'. In het rechtervakje staat een som of een vraag. De leerling gaat op zoek naar het kaartje waar het juiste antwoord op te vinden is. Op dit kaartje staat weer een nieuwe opgave. Dit gaat door tot het kind bij het laatste kaartje is aangekomen. Hierop staat het woord "einde".  Als het goed is, heeft de leerling nu alle kaartje gebruikt. Als een rij niet uitkomt, weet het kind dat er een fout is gemaakt. Hij of zij kan het werk zelf corrigeren.
De domino's worden geopend in een tekstverwerker zoals Microsoft Word.
Zelf een domino maken? Hier staat een blanco versie.

> Rekenen - getal en bewerking

Getallenrij keersommen Erbij en eraf
ééntje minder (tot 100) tafel van 2 + 25 vouden 1
ééntje meer (tot 100) tafel van 3 + 25 vouden 2
ééntje minder (tot 1 000) tafel van 4 + 25 vouden 3
ééntje meer (tot 1 000) tafel van 5 - tot 1 000
ééntje minder (tot HD) tafel van 6 + grote getallen 1
ééntje meer (tot HD) tafel van 7 + grote getallen 2
sprongen van 10 (tot 100) tafel van 8 + grote getallen 3
grootste getal (tot 100) tafel van 9 + grote getallen 4
tafel van 50
deelsommen tafel van 150 Breuk % verhouding
deeltafels type 3 x 4 x 8 Zoek breuk bij plaatje
deelsommen met rest type 5 x 300 / 4 x 80 Maak samen één hele
deelsommen allerlei type 4 x 108 / 6 x 130 Procent <-> breuk
Procent<->kommagetal
Wat is meer?
Vereenvoudigen

> Rekenen - meten, tijd en geld

Meten Tijd Geld
cm dm m km analoog wisselgeld
cl dl l digitaal
 Rek Spel 

> Taal / spelling

antoniemen 1 afkortingen samenstellingen 1
antoniemen 2 alfabetisch rangschikken samenstellingen 2
antoniemen 3 rijm samenstellingen 3
antoniemen 4 vul de juiste klank in zinsrelatie
antoniemen 5 TA groep 6, alle wp's dubbele medeklinker 
dieren: namen van jongen bewoners van landen woordgroepen 

> Overig

Engels
Topografie
Vlaggen
keuken provincie-hoofdsteden provincies
kleding hoofdsteden van Europa Europa
kleuren provincies België wereld
www.juf-hannah.nl