www.juf-hannah.nl
werkbladen leerspelletjes onderwijs & ICT extraatjes contactdomino's

knijpkaarten

kwartet / triotet

ladderspel

loco's

memories
> Kwartet en triotet

Kwartet is een bekend spel. Het is de bedoeling steeds vier kaartjes van één soort bij elkaar te sparen.  Bij triotet gaat het erom steeds drie kaartjes van één soort bij elkaar te zoeken.
Voor degenen die de spelregels van dit spel niet (meer) kennen, staat een uitleg helemaal onderaan de pagina.

>Kwartet

boomsoorten
groot-groter-groots
landen
leenwoorden
spelling 1
spelling 2
spelling 3
spelling - groep 6 (taal op maat)
spelling - groep 7 (taal op maat)
vogels
werkwoorden 1
werkwoorden 2
werkwoorden 3
werkwoorden 4
landbouw + provincies van Nederland
Frans (voedsel)

> Triotet

godsdiensten
spreekwoorden
kleding
jonge dieren

> Uitleg

Elke speler krijgt om te beginnen 6 kaarten. De kaarten die overblijven leg je op een stapel in het midden.
De speler die aan de beurt is vraagt aan een andere speler een kaart van een kwartet. De actieve speler moet minstens één kaart van dat kwartet zelf al in zijn hand hebben. Hij noemt de naam van de speler aan wie hij de kaart vraagt, het onderwerp van het betreffende kwartet en een kaart die hij zelf niet heeft.
Bijvoorbeeld: 'Angela, mag ik van jou van het kwartet "-tie woorden" de kaart politie?

Als de medespeler de gevraagde kaart in zijn hand heeft, moet hij deze aan de speler geven. Deze speler mag nu nog een kaart vragen, aan dezelfde medespeler of aan een ander. Als de medespeler de gevraagde kaart niet in zijn hand heeft, is de beurt van de eerste speler voorbij. De beurt gaat nu met de klok mee naar de volgende speler. Ook deze mag om kaarten vragen, tot zijn beurt voorbij is.

Zodra een speler vier (kwartet) of drie (triotet) kaarten van een serie heeft verzameld, legt hij deze open voor zich neer. Als een speler geen kaarten meer op hand heeft, ligt hij uit het spel. Zodra alle kwartetten / triotetten verdeeld zijn, is het spel afgelopen. De speler met de meeste complete setjes wint.
www.juf-hannah.nl