www.juf-hannah.nl
werkbladen leerspelletjes onderwijs & ICT extraatjes contactrekenen

spelling

taal

zaakvakken

overige> Zaakvakken

Aardrijkskunde - Waterkringloop (PDF)
Project provincies van Nederland
Puzzels "Nederland - Waterland"
Topografie, provincies van Nederland Antwoorden
Lesbrief toerisme Nederland
Groenlanen IJsland (Ikingut) Antwoorden
Geschiedenis - Romeinen (webpad) Antwoorden
Geschiedenis - Romeinse cijfers Antwoorden
Geschiedenis - Middeleeuwen
NIEUW Geschiedenis - Tachtigjarige oorlog en Gouden Eeuw
Verkeersborden 1 Antwoorden
Verkeersborden 2 Antwoorden
Bestuurders en voetgangers Antwoorden
Temperatuur
Puzzel over dino's Antwoorden
Puzzelboekje over dieren
Meervoudige intelligentie: Romeinen
Meervoudige intelligentie: zintuigen
Meervoudige intelligentie: ontdekkingsreizen
Schijf van vijf


www.juf-hannah.nl