www.juf-hannah.nl
werkbladen leerspelletjes onderwijs & ICT extraatjes contactklassenmanagement

mandala's

poëzieversjes

safarispel> Klassenmanagement

> Planning
Twee voorbeelden van een lesrooster, waarin ruimte is de stof voor die dag in te plannen. Van beide versies heb ik een blanco-variant en een variant waarbij de vakken zijn ingevuld.
Extra tip: Vermeld op je weekplanning welke kinderen verlengde instructie (of andere hulp) nodig hebben. Dan heeft een eventuele invaller dit gelijk in beeld. Of plak een lijstje met deze informatie op je bureau.
weekplanning 1 - ingevuld weekplanning 1 - blanco
weekplanning 2 - ingevuld (XLS) weekplanning 2 - blanco (XLS)
dagplanning
dagplanning combinatieklas

> Zelfstandig werk
Ik ben dankzij mijn LiO-stage en een wisseling van baan, inmiddels op drie scholen betrokken geweest bij het invoeren van zelfstandig werken. Op elke school zijn er andere ideeën over hoe dit het beste uitgevoerd kan worden. En zoals bekend worden die ideeën ook wel eens bijgesteld. Inmiddels heb ik verschillende formulieren gemaakt en verzameld voor het werken met een weektaak of een weekcircuit. Deze vinden jullie hieronder.
In mijn klas hangt ook een lijstje waarop staat wat de kinderen moeten doen als ze klaar zijn met hun "gewone" werk. Een voorbeeld hiervan zie je onder "klaar?"
weektaak 1 circuitkaart
weektaak 2 computerkaart
weektaak 3 takenlijst
weektaak 4 hulpvraag rondjes (1)
weektaak 5 begeleidingsschema (2)
klaar? werkschema (2)

(1) De hulpvraag rondjes print ik op twee kleuren uit: rood en groen. Ik zorg tevens voor ronde kartonnetjes van hetzelfde formaat. Op het kartonnetje worden de gekleurde rondjes geplakt, aan elke kant één.
Het (groene) rondje met "help" betekent: "Ik heb een probleem, zou je me willen helpen?"
Het (rode) rondje met "niet storen" betekent: "Je mag me nu even niks vragen, ik wil niet gestoord worden." Kinderen kunnen dit rondje gebruiken als ze even met iets moeilijks bezig zijn, waarop ze zich moeten concentreren, of als ze bang zijn in tijdnood te komen. 

(2)Als je deze documenten opent, zie je twee bladzijdes. Op de eerste bladzijde staat het blanco formulier, op de tweede bladzijde staat een ingevuld voorbeeld ter verduidelijking. Dit kun je natuurlijk wissen voor gebruik.

> Lezen
boekenkaart 1 boekenkring (PDF)
boekenkaart 2 informatie leesbegeleiding (PDF
NIEUW boekenkaart 3 tekstsoorten (PDF)

>  Taken / weekbeurt
Op de meeste scholen hebben leerlingen taken in de klas, zoals uitdelen, vegen enzovoorts. juf Anke mailde het takenbord. Als je het lamineert kun je met een whitebordstift de namen van de kinderen onder de taken zetten. Je kunt de namen steeds wegvegen en weer andere namen opschrijven.
In mijn klas hangt een lijstje waarop precies staat wat de kinderen met de weekbeurt na schooltijd moeten doen.
weekbeurt lijst takenbord

>Allerlei
Van juf Mieke kreeg ik een lijst met tips voor leerkrachten van kinderen met PDD-NOS.
Klik hier voor de lijst Klik hier voor informatie over PDD-NOS

Bij het nakijken hanteer ik meestal de 80%-norm. Tachtig procent goed is een zes. Om ervoor te zorgen dat ik makkelijk punten kan geven, heb ik een schema gemaakt. Aan de hand van het aantal opgaven en het aantal fouten, kun je zien welk punt daar bij hoort.
schema 80%-norm (XLS)

beloningskaart informatie spreekbeurt
formulier oudergesprek (PDF) beoordelingsformulier spreekbeurten

www.juf-hannah.nl